Wat is het doel van psychosociale therapie?

Een psychosociaal therapeut helpt mensen met psychische klachten en psychosociale problematiek mede door de objectieve (feitelijke) situatie en de subjectieve (persoonlijke) ervaring helder onder ogen te zien. Tijdens de therapie ligt de nadruk op onder andere het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden, en op het opdoen van ervaring met helpende gevoelens, overtuigingen en gedrag in het hier-en-nu en de toekomst. Mensen leren hierdoor weer te vertrouwen en gebruik te maken van hun innerlijk kompas in diverse en uiteenlopende situaties. 

De psychosociaal therapeut

De psychosociaal therapeut is opgeleid om te kunnen werken op het snijvlak van psychologische en sociale factoren en cliënten te begeleiden die door eerdere levenservaringen onhandige automatische emotionele, cognitieve en interactionele patronen hebben ontwikkeld. Hij werkt met mensen met een complexere psychosociale problematiek. 

 

Voor psychosociale therapie geldt dat:

  • Hiervoor géén verwijzing noodzakelijk is vanuit de huisarts.
    U kunt uzelf aanmelden bij mijn praktijk. De huisarts, werkgever of een hulpverlener mag u wel naar mij doorverwijzen.
  • De therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
  • De therapie geen invloed heeft op uw eigen risico. 
  • Soms via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt vergoed.
  • De begeleiding persoonsgericht is en daarom gericht is op het bieden van maatwerk aangepast op u als persoon en de door u ervaren klachten. 
  • Ik vanaf januari 2020 ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, een geschillencommissie en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.