Wat is het doel van psychosociale therapie?

Een psychosociaal therapeut helpt mensen om de objectieve (feitelijke) situatie en de subjectieve (persoonlijke) ervaring helder onder ogen te zien. Tijdens de therapie ligt de nadruk op onder andere het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden, en op het opdoen van ervaring met helpende gevoelens, overtuigingen en gedrag in het hier-en-nu. Mensen leren hierdoor weer te vertrouwen en gebruik te maken van hun innerlijk kompas in diverse en uiteenlopende situaties. 

Verschillen tussen psycholoog en psychosociaal therapeut

Mensen vragen vaak aan mij wat nu het verschil is tussen een psychosociaal therapeut en een psychotherapeut of psycholoog. Daarom hieronder een korte uitleg.

Er zijn wat overeenkomsten en verschillen tussen de behandeling bij een psycholoog, psychotherapeut en een psychosociaal therapeut.

 

 • Allereerst is het belangrijk om te weten dat een psychosociaal therapeut makkelijker bij een cliënt kan aansluiten en persoonsgericht kan werken, omdat hij niet vastzit aan evidence based protocollen. Kortom, een psychosociaal therapeut kan maatwerk bieden.
 • Een psychosociaal therapeut heeft enorm veel raakvlakken met een psychotherapeut. Ze kunnen namelijk beide goede therapie bieden bij veel psychische problemen. Zo zijn er ook veel raakvlakken rondom interventies en theorieën. Mijn psychosociale therapie is ook gebaseerd op een stroming binnen de psychotherapie, namelijk:
  de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.   
 • Voor ernstige psychiatrische problematiek is therapie bij uitsluitend een psychosociaal therapeut niet voldoende. Voorbeeld: men vergelijkt het wel eens met een psycholoog die de gesprekken en interventies toepast en een psychiater die hoofdbehandelaar is en zich vooral bezighoudt met de intensieve behandeling en medicatie. De psychosociaal therapeut moet bij ernstige psychiatrische problematiek, net als in voorgaand voorbeeld samenwerken met een hoofdbehandelaar (psycholoog of psychiater) die zich uitsluitend richt op de persoonlijkheidsstoornis als probleem. De psychosociaal therapeut kan dezelfde cliënt wel begeleiden in het vergroten van zijn zelfvertrouwen bijvoorbeeld. 
 • Zowel een psycholoog, psychotherapeut, psychiater en de psychosociaal therapeut hebben leertherapie en supervisie gevolgd en volgen regelmatig intervisie om hun werk goed en gezond te kunnen blijven doen.

 

Verder zijn er nog praktische verschillen:

 • Een psychotherapeut werkt binnen de tweedelijns zorg en richt zich vaak ook op ernstige psychiatrische problematiek. Voor een psychotherapeutische behandeling is een verwijskaart van huisarts nodig.  
 • Een psycholoog werkt binnen zowel de eerstelijns- of tweedelijns zorg en werkt net als de psychotherapeut en psychiater vaak volgens evidence based protocollen en daarnaast ook vooral probleemgericht. Tegenwoordig moet de behandeling ook kortdurend zijn. De psychologische behandeling valt onder de basisverzekering en heeft invloed op uw eigen risico. U heeft bij een psycholoog ook een verwijskaart nodig van uw huisarts. Bij een psychosociaal therapeut niet.
 • De psycholoog, psychotherapeut of psychiater mag een officiële diagnose stellen volgens de DSM-V om u ook volgens deze diagnose te behandelen. Een psychosociaal therapeut kan dit echter niet. Aangezien de psychosociaal therapeut ook persoonsgericht werkt is voor hem een diagnose niet leidend binnen het proces. Het kan voor hem alleen dienen als hulpmiddel om alert te zijn voor signalen of gedrag dat naar voren kan komen in het therapeutisch proces. Een psychosociaal therapeut heeft wel tijdens zijn opleiding kennis en ervaring op gedaan om psychische stoornissen vanuit de DSM-V te leren herkennen en kan van hieruit samen met de cliënt overleggen om diagnostiek te laten uitvoeren bij een psychiater of psycholoog. 
 • De psychosociaal therapeut is opgeleid om te kunnen werken op het snijvlak van psychologische en sociale factoren en cliënten te begeleiden die door eerdere levenservaringen onhandige automatische emotionele, cognitieve en interactionele patronen hebben ontwikkeld. Hij werkt met mensen met een complexere psychosociale problematiek. 

 

Voor psychosociale therapie geldt dat:

 • Hiervoor géén verwijzing noodzakelijk is vanuit de huisarts.
  U kunt uzelf aanmelden bij mijn praktijk. De huisarts, werkgever of een hulpverlener mag u wel naar mij doorverwijzen.
 • De therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 • De therapie geen invloed heeft op uw eigen risico. 
 • Soms via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt vergoed.
 • De begeleiding persoonsgericht is en daarom gericht is op het bieden van maatwerk aangepast op u als persoon en de door u ervaren klachten. 
 • Ik vanaf januari 2020 ben aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, een geschillencommissie en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.