Over de therapeut

Mijn naam is Brian Gerrits, geboren in Heerlen. Ik werk als therapeut in mijn praktijk in het centrum van Schaesberg- Landgraaf. In het zuiden van het land. Niet ver van de Duitse en Belgische grens. 

Van 2013-2017 volgde ik de HBO Bachelor opleiding Sociale Studies, te Eindhoven. Een op praktijk en wetenschap gebaseerde opleiding binnen de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. Ik behaalde deze opleiding in 2017 met een onderzoeksscriptie over zorgmijders in de GGZ. (zie portfolio) 

Na deze opleiding bleef ik op zoek gaan naar verdieping en wilde ik mij steeds meer specialiseren en ontwikkelen. Door mijn werk in diverse organisaties wilde ik mensen zowel kortdurend en langdurig kunnen behandelen, als behandelaar. De hulpverlening die ik kon bieden ging mij niet ver en diepgaand genoeg. Ik kon als. agoog hulp verlenen op diverse leefgebieden en die hulp was het ene moment vooral praktisch en het andere moment gericht op geestelijk welzijn. Het werk was te vergelijken met het vroegere maatschappelijk werk, iets wat voor mij weer te breed en oppervlakkig was.

Ik startte daarom direct in 2017 met de opleiding tot Psychosociaal Therapeut aan de Sociale Academie te Utrecht. Een opleiding die mij opleidde tot erkend Psychosociaal Therapeut. De wetenschappelijke persoonsgerichte psychotherapeutische benadering zoals Carl Rogers deze vorm heeft gegeven stond centraal binnen de opleiding.

Ik leerde werken vanuit een holistische visie waarin, ieder mens uniek is en de mens ook centraal staat in de behandeling. 

Samen onderzoeken wat de oorzakelijke en instandhoudende factoren zijn van psychische en psychosociale problemen waarin ik stilsta bij zowel biologische, sociale en psychische factoren. Dat maakt de behandeling van ieder mens uniek. "Iets dat bij de ene cliënt zo werkt, hoeft bij de ander nog niet te werken".

Tijdens mijn opleiding en werk als therapeut, werkte ik daarnaast van 2017 tot en met 2020 als uitvaartverzorger bij een kleine uitvaartonderneming en hield ik mij bezig met personeelszaken. Dit was een betekenisvolle en mooie baan die veel raakvlakken had met mijn werk als therapeut. Zeker gezien het feit, dat ik als uitvaartverzorger en uitvaartassistent meewerkte aan grote uitvaarten. Zoals de uitvaart van een van de slachtoffers van het Pinkpopdrama, de uitvaart van Nol Hendriks in het Roda JC stadion etc. Tenslotte was ik uitvaartverzorger bij diverse grote en kleine kinderuitvaarten, uitvaarten na ongevallen of misdrijven, islamitische volwassene en kinderuitvaarten en zorgde ik voor de repatriëring voor een begrafenis in het land van herkomst. De laatste grote uitvaart met een maatschappelijke impact die ik verzorgde was die van een 5-jarig meisje dat omkwam door een brand in Brunssum voor de ogen van haar eigen moeder en buurtbewoners.  
Door mijn werk als uitvaartverzorger en mijn achtergrond als GGZ agoog en therapeut, wist ik hoe ik familieleden moest bijstaan als een naaste overlijdt als gevolg van een natuurlijke dood, een lang ziekbed, een ongeval of misdrijf. Tevens wist ik hoe ik ouders zowel praktisch als therapeutisch kon begeleiden na het overlijden van een kind.

Mocht u een hulpvraag hebben op het gebied van rouwverwerking of heeft u behoefte aan praktisch advies kunt u daarom ook uiteraard in mijn praktijk terecht.

De relatie met mijn werkgever verslechterde enorm, doordat meer inzicht kreeg in zijn persoonlijkheidsproblematiek en wat dit voor gevolgen had voor het personeel en de bedrijfscultuur. Deze belemmerde mij na verloop van tijd waardoor ik mezelf nauwelijks nog kon ontwikkelen. 

Tegelijkertijd bleef de Geestelijke Gezondheidszorg steeds in mijn leven op de achtergrond aanwezig, zowel mijn casussen uit het verleden bij Slachtofferhulp en de Politie, maar ook tijdens mijn werk in de uitvaart. De GGZ bleef voor mij toch een belangrijke sector, om voor te werken. Ik werd namelijk vaak in mijn werk geconfronteerd met stigmatisering waardoor cliënten zich niet gezien of gehoord voelen in hun klachten.

Mensen vergeten vaak dat bij psychische aandoeningen of psychosociale problematiek vaak niet aan de buitenkant te zien is of iemand een aandoening heeft. Hierdoor ontstaat ook vaak stigmatisering en voelen cliënten binnen de GGZ zich niet altijd echt gehoord of begrepen. Een extra reden voor mij dat het behandelen van mensen met psychische aandoeningen een voor mij en de cliënt zo waardevol en belangrijk is. Niet alleen in mijn praktijk, maar ook als behandelaar binnen de GGZ kliniek waar ik sinds 2020 werk. Naast behandelaar ben ik ook ambassadeur, schrijf ik artikelen rondom suïcidaliteit en stigmatisering en richt ik mij op terugvalpreventie. 

Sinds 2021 ben ik ACT therapeut en pas ik dit zowel in mijn praktijk als in de GGZ kliniek toe als behandelvorm.

 

Nevenwerkzaamheden

Naast het werk als therapeut vanuit mijn eigen praktijk in Landgraaf, werk ik in een GGZ-kliniek in het mooie Limburgse heuvellandschap, in Epen. Vanuit deze kliniek behandelen we mensen met (vaak complexe) psychische problemen en verslavingen middels een unieke aanpak (holistische visie). Van persoonlijkheidsstoornissen, burn-out, PTSS tot depressie of angststoornissen. Niet alleen vanuit mijn praktijk zorg ik voor een goed behandelklimaat en draag ik bij aan het herstel van cliënten, maar ook tijdens mijn werkzaamheden als behandelaar in deze GGZ-kliniek.