Welkom

 

Mijn praktijk in psychosociale therapie, is een praktijk voor mensen die psychosociale klachten ervaren en op zoek zijn naar persoonlijke aandacht en een persoonsgerichte aanpak bij psychische en/of psychosociale problemen.


In mijn praktijk werk ik vanuit de persoonsgerichte psychotherapie. Het belangrijkste kenmerk van deze therapie is  dat ik u als uitgangspunt neem en niet uw psychische stoornis of aandoening.

Ik ga juist samen met u op onderzoek uit om de betekenis of oorzaken van uw klachten te leren begrijpen vanuit uw beleving aan de hand van uw levensloop of uw verwachtingen voor de toekomst bijvoorbeeld.

Het gaat hierbij niet om hoe ik als therapeut uw problemen of klachten zie,
maar juist om de betekenis die ze voor u hebben. 

 

Mijn praktijk voor psychosociale therapie is toegankelijk voor zowel jongeren als volwassenen en de behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 

 

voor hulp bij psychische en psychosociale problemen

"In therapie gaan of psychische hulp zoeken, is geen zwakte, het is juist een kracht!"

Hartelijke groet,

Brian