Welkom

 

Brian Gerrits Praktijk voor Psychosociale Therapie
voor hulp bij psychische en psychosociale problemen

 

Mijn praktijk in psychosociale therapie, is een praktijk voor mensen die psychosociale klachten ervaren en op zoek zijn naar persoonlijke aandacht en een persoonsgerichte aanpak bij psychische en/of psychosociale problemen.


In mijn praktijk werk ik vanuit de persoonsgerichte psychotherapie. Het belangrijkste kenmerk van deze therapie is  dat ik u als uitgangspunt neem en niet uw psychische stoornis of aandoening.

Ik ga juist samen met u op onderzoek uit om de betekenis of oorzaken van uw klachten te leren begrijpen vanuit uw beleving aan de hand van uw levensloop of uw verwachtingen voor de toekomst bijvoorbeeld.

Het gaat hierbij niet om hoe ik als therapeut uw problemen of klachten zie,
maar juist om de betekenis die ze voor u hebben. 

 

Mijn praktijk voor psychosociale therapie is toegankelijk voor zowel jongeren als volwassenen en de behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 

 

 

INFORMATIE OMTRENT HET CORONAVIRUS

Vanwege het coronavirus, zijn er in de praktijk voorzorgsmaatregelen getroffen en zijn er regels opgesteld, die belangrijk zijn voor uw behandeling in mijn praktijk. Het document met de maatregels treft u hieronder aan.

Lees dit document goed, voordat u naar de praktijk komt. 

 

 

Corona maatregelen Praktijk Behandelingen
PDF – 259.5 KB